دومین دوره نمایشگاه چاپ و بسته بندی گرگان 97

تاریخ شروع: سه شنبه 97/09/06

تاریخ پایان: جمعه 97/09/09

زمان بازدید: 6 الی 9 آذر ماه

نوع: داخلی

گروه بندی: چاپ و بسته بندی

برگزار کننده: 017-32640664

تلفن: 017-32640664

مکان برگزاری: نمایشگاه بین المللی گلستان

آدرس: گرگان، بزرگراه گرگان آق قلا

چاپ و بسته بندی