طراحی مبدل حرارتیطراحی مبدل حرارتی

طراحی مبدل حرارتی

مبدل‌های حرارتی به عنوان وسایلی تعریف می‌شوند که گرما را از یک ماده مایع یا گاز به دیگری منتقل می‌کنند تا دمای ماده را برای یک فرآیند دیگر تغییر دهند. در واقع مبدل حرارتی بدون تماس مستقیم دو سیال با یکدیگر ، مقدار مشخصی از گرمای جریان گرم‌تر به وسیله سطوح حرارتی به جریان سردتر منتقل می‌کند. مبدل های حرارتی در تیوب باندل(Tube bundle)، بویلر(Boiler)، رادیاتورهای گرمایش مرکزی، رادیاتورهای خودرو، سیستم های تهویه مطبوع، تجهیزات تبرید، حمل و نقل ، ژئوترمال مورد استفاده قرار می‌گیرد. مبدل‌های حرارتی از تجهیزات بسیار مهم و پرکاربرد در صنایع شیمیایی ، صنایع دارویی و بیوتکنولوژی،کارخانه موادغذایی، دفع زباله و تصفیه آب ، صنایع فولاد ، پتروشیمی و در کل سیستم های بازیابی انرژی هستند.

طراحی مبدل حرارتی

طراحی مبدل حرارتی

روش انجام کار “طراحی مبدل حرارتی” در تجهیزکالا

با توجه به نیاز، الزامات و مشخصات مطلوب فرایند (بعضا مطابق سند Inquiry) از تجهیز مورد طراحی شامل پارامتر های فشار کاری، دمای کاری و نوع سیال و اوپریشن؛ اقدام به تعیین استاندارد مطلوب طراحی و ساخت تجهیز میشود که غالبا استاندارد TEMA گزینه مورد انتخاب خواهد بود.

طرح اولیه با در نظر گرفتن اطلاعات مرحله قبلی و استاندارد مربوطه در قالب نقشه ای شماتیک همراه با جدول حاوی اطلاعات ابعادی کلی و ضخامت ها و متریال پایه ایجاد میشود.

با توجه به عدم امکان ایجاد نمونه اولیه (Prototype) در این گونه از تجهیزات به علت هزینه های بالا و به صرفه نبودن آزمایشات میدانی در مقیاس نهایی تجهیز، اقدام به مدل سازی کامپیوتری و شبیه سازی و آنالیز آن مطابق استاندارد و الزامات تجهیز توسط نرم افزار PV Elite خواهد شد.

جداول طراحی بدست آمده از مرحله قبل به همراه طرح اولیه، به مشاور (در صورت تعریف در پروژه، مشاور کارفرما و در غیر این شخص ثالث) ارجاع داده خواهد شد.

جزئیات شامل اتصالات، فرم هندسی و نحوه ساخت و متریال اجزا به مدل بدست آمده از مراحل قبل، افزوده می‎شود.

نقشه دو بعدی ساخت IFA از مدل مرحله قبلی، ایجاد شده و همراه با جدول لیست قطعات BOM با تمامی جزئیات قابل ساخت و تامین همراه با دستورالعمل‎های اجرایی به مشاور و در امتداد تایید ایشان نسخه IFC به کارگاه ساخت ارائه خواهد شد.

در طول مدت ساخت و در امتداد آن هنگام نصب و بهره برداری، ارتباط فنی توسط کارشناس طراحی مربوطه به منظور دریافت بازخوردهای طرح با عوامل مربوطه برقرار خواهد بود.

محصولات مهندسی

  • مدل سه بعدی
  • جدول محاسبات
  • نقشه  IFC
  • جدول BOM