نمایشگاه بین المللی کرمان
 • 1393

  ثبت شرکت

  و شروع بکار تامین کالا در بازار تهران ناظم الاطبا

 • 1395

  تغییر هیئت مدیره

  و شروع بکار واحد مهندسی در درختی

  1395

 • 1397

  واردات کالا

  و شروع بکار دفتر جهانشهر

 • 1398

  ساخت سفارشی

  و شروع بکار دفتر مهرشهر

  1398

 • 1400

  تجهیز کارگاه

  و شروع بکار کارگاه صفادشت

 • 1402

  ارائه راهکارهای کارنجات آهن اسفنجی DRI

  1402