یازدهمین دوره نمایشگاه الکترونیک مخابرات، رایانه و فناوری اطلاعات IT رشت 97

تاریخ شروع: سه شنبه 97/09/06

تاریخ پایان: جمعه 97/09/09

زمان بازدید: 6 الی 9 آذر ماه

نوع: داخلی

گروه بندی: ارتباطات، مخابرات، فناوری اطلاعات

برگزار کننده: 013-33690954

تلفن: 013-33690954

مکان برگزاری: نمایشگاه بین المللی گیلان

آدرس: گیلان، رشت، کیلومتر ۴ جاده رشت – تهران ، نمایشگاه بین المللی گیلان (فرش گیلان سابق )

نمایشگاه الکترونیک