در این بخش از سایت، مجموعه‎ای از فیلم‎های صنعتی آموزشی در حوزه‎های مکانیک سیالات، مکانیک ساخت و تولید، مکانیک جامدات و نقشه‎ کشی در اختیار قرار داده می‎شود.

Tutorial Videos