پروژه های مهندسی شده و در دست مهندسی شرکت “تجهیزکالا”

طراحی سیستم چرخه گل

کارفرما: شرکت استوان کیش

گل حفاری

۳D Modeling

آنالیز و تحلیل

Assembly drawing maps and Design Drawings

TPL segmentation list: Total part list

MTO shopping list

شرح مختصری از “پروژه اصلی مهندسی دودکش” کارخانه سیرجان جهان فولاد
کارفرما: شرکت روشن صنعت

stack

۳D Modeling
Assembly drawing maps
Manufacturing plans for PM drawing parts
TPL segmentation list: Total part list
MTO shopping list
Cutting sketch cut pattern
Plate Layout Cutting and Raw Sections Plate nesting & Profile nesting

طراحی پروژه شستشوی زغال سنگ مواد ممرادو

۳D Modeling
Assembly drawing maps
Manufacturing plans for PM drawing parts
TPL segmentation list: Total part list
MTO shopping list
Cutting sketch cut pattern
Plate Layout Cutting and Raw Sections Plate nesting & Profile nesting
Quality Control Documents
Product List [Supply list [Shipping items list

طراحی و مهندسی مصالح شرکت حمل و نقل گنداله سنگان

محل اجرای پروژه: استان خراسان رضوی- شهر خاف- جنب معدن سنگان

طراحی شوت کارخانه سنگان

Design and presentation of design drawings
۳D Modeling
Assembly drawing maps
Manufacturing plans for PM drawing parts
TPL segmentation list: Total part list
MTO shopping list

tank

مهندسی ذخیره سازی سیلو افزودنی برای اروند جهان ارا فولاد
کارفرما: اروند جهان ارا فولاد

3D Modeling
Assembly drawing maps
Manufacturing plans for PM drawing parts
TPL segmentation list: Total part list
MTO shopping list
Cutting sketch cut pattern
Plate Layout Cutting and Raw Sections Plate nesting & Profile nesting

     

اجرای پروژه مهندسی مواد مبارکه سنگان

کارفا: شرکت روشن صنعت

محل اجرای پروژه: استان خراسان رضوی- شهر خاف- جنب معدن سنگان

Design and presentation of design drawings
۳D Modeling
Assembly drawing maps
Manufacturing plans for PM drawing parts
TPL segmentation list: Total part list
MTO shopping list

Material Handling

ساخت مهندسی خط ریخته گری اسلب و مخازن ذخیره سازی پروژه فولادسازی اروند جهان آرا

Project-AJS

کارفرما:فولاد سازی جهان آرا

 • Furnace exchange device
 • Slab head collector
 • Burr removal car
 • Ladle slide gate platform
 • Tundish tilting stand
 • Mould maintenance stand
 • Vertical-bender moving frame tilting
 • Vertical-bender water test
 • Segments moving frame tilting
 • Segments water test
 • Segments hydraulic test stand
 • Segments rolls rack
 • Segments cylinder rack
 • Segment extraction chain
 • Adjustable rocker for tundish
 • Lifting yoke
 • Segment lifting frame

3D Modeling
Assembly drawing maps
Manufacturing plans for PM drawing parts
TPL segmentation list: Total part list
MTO shopping list
Cutting sketch cut pattern
Plate Layout Cutting and Raw Sections Plate nesting & Profile nesting

پروژه های تامین شده و در دست تامین شرکت “تجهیزکالا”

سال 1393 و 1394

سال 1396

 

 

سال 1397

[71022]’ tags=”]
[71022]’ tags=”]

– Packing gland [71101]’ tags=”]
– Packing gland [71101]’ tags=”]

سال 1398

سال 1399

‘ tags=”]

سال 1400

سال 1401

’ tags=”]

’ tags=”]
محتوای تاگل اینجا قرار میگیرد.

[R1401315]’ tags=”]
محتوای تاگل اینجا قرار میگیرد.

پروژه های ساخت انجام شده و در دست ساخت “تجهیزکالا”

 • عنوان پروژه/سفارش: 9708 M - نظم آوران - Diffuser

 • کارفرما: نظم آوران

 • اسکوپ: مهندسی، تامین مواد خام و ساخت

 • شرح: دیفوزر سایلنسر کمپرسور کاز خنک

 • عنوان پروژه/سفارش: 9708 M Mch پاسارگاد - slide bearing

 • کارفرما: احیا سنگ آهن پاسارگاد

 • اسکوپ: مهندسی، تامین مواد خام و ساخت

 • شرح: اسلاید بیرینگ

 • عنوان پروژه/سفارش: 9712 M Mch جهان فولاد - dampr

 • کارفرما: مجتمع جهان فولاد سیرجان

 • اسکوپ: مهندسی، تامین مواد خام و ساخت

 • شرح: دمپر

 • عنوان پروژه/سفارش: 9712 M Mch جهان فولاد - Nozzle Pipe

 • کارفرما: مجتمع جهان فولاد سیرجان

 • اسکوپ: مهندسی، تامین مواد خام و ساخت

 • شرح: لوله های نازل اسکرابرها

 • عنوان پروژه/سفارش: 9801 M Mch جهان فولاد - Scrubber water outlet plate

 • کارفرما: مجتمع جهان فولاد سیرجان

 • اسکوپ: مهندسی، تامین مواد خام و ساخت

 • شرح: پلیت بدنه اسکرابر

 • عنوان پروژه/سفارش: 9801 M Mch- صنایع بسته بندی کارتون توحید - Slide Bearing

 • کارفرما: صنایع بسته بندی کارتون توحید

 • اسکوپ: مهندسی، تامین مواد خام و ساخت

 • شرح: اسلاید بیرینگ

 • عنوان پروژه/سفارش: 9712 M Mch- جهان فولاد - Upper & Lower Slide Gate

 • کارفرما: مجتمع جهان فولاد سیرجان

 • اسکوپ: مهندسی، تامین مواد خام و ساخت

 • شرح: اسلاید گیت

 • عنوان پروژه/سفارش: 9804 M Mch- جهان فولاد - Spring support channel

 • کارفرما: مجتمع جهان فولاد سیرجان

 • اسکوپ: مهندسی، تامین مواد خام و ساخت

 • شرح: کانال پشتیبانی

 • عنوان پروژه/سفارش: 9802 M Mch- جهان فولاد - Torque coupling

 • کارفرما: مجتمع جهان فولاد سیرجان

 • اسکوپ: مهندسی، تامین مواد خام و ساخت

 • شرح: کوپلینگ

 • عنوان پروژه/سفارش: 9801 M Mch- نظم آوران - Classifier

 • کارفرما: نظم آوران

 • اسکوپ: مهندسی، تامین مواد خام و ساخت

 • شرح: کلاسیفایر

 • عنوان پروژه/سفارش: 9802 M Mch- نظم آوران - PTFE

 • کارفرما: نظم آوران

 • اسکوپ: مهندسی، تامین مواد خام و ساخت

 • شرح: PTFE

 • عنوان پروژه/سفارش: 9805 M Mch- نظم آوران - fuel gas Mist Eliminator

 • کارفرما: نظم آوران

 • اسکوپ: مهندسی، تامین مواد خام و ساخت

 • شرح: نم گیر

 • عنوان پروژه/سفارش: 9803 M Mch- نظم آوران - damper

 • کارفرما: جهان فولاد سیرجان

 • اسکوپ: مهندسی، تامین مواد خام و ساخت

 • شرح: غبارگیر

 • عنوان پروژه/سفارش: 9710 M Mch- قائد بصیر - Pelletizer blade

 • کارفرما: پتروشیمی قائد بصیر

 • اسکوپ: مهندسی، تامین مواد خام و ساخت

 • شرح: تیغه

 • عنوان پروژه/سفارش: 9809 M Mch- نظم آوران - Upper Seal Leg

 • کارفرما: نظم آوران صنعت و معدن گل گهر

 • اسکوپ: مهندسی، تامین مواد خام و ساخت

 • شرح: Upper Seal Leg

 • عنوان پروژه/سفارش: 9810 M Mch- جهان فولاد- Bottom seal gas mist eliminator

 • کارفرما: مجتمع جهان فولاد سیرجان

 • اسکوپ: مهندسی، تامین مواد خام و ساخت

 • شرح: Bottom seal gas mist eliminator

 • عنوان پروژه/سفارش: 9812 M Mch- نظم آوران - Mechanical seal

 • کارفرما: نظم آوران صنعت و معدن گل گهر

 • اسکوپ: مهندسی، تامین مواد خام و ساخت

 • شرح: Mechanical seal

 • عنوان پروژه/سفارش: 9904 M Mch- نظم آوران - Vessel

 • کارفرما: نظم آوران صنعت و معدن گل گهر

 • اسکوپ: مهندسی، تامین مواد خام و ساخت

 • شرح: Vessel

 • عنوان پروژه/سفارش: 9905 M Mch- نظم آوران - Fuel Gas M.E.Vane Pack

 • کارفرما: نظم آوران صنعت و معدن گل گهر

 • اسکوپ: مهندسی، تامین مواد خام و ساخت

 • شرح: Fuel Gas M.E.Vane Pack

 • عنوان پروژه/سفارش: 9711 M Mch- نظم آوران - Flue Gas Duct

 • کارفرما: نظم آوران صنعت و معدن گل گهر

 • اسکوپ: مهندسی، تامین مواد خام و ساخت

 • شرح: Flue Gas Duct

 • عنوان پروژه/سفارش: 9811 M Mch- نظم آوران - Pillow Block’s Spare Parts

 • کارفرما: نظم آوران صنعت و معدن گل گهر

 • اسکوپ: مهندسی، تامین مواد خام و ساخت

 • شرح: Pillow Block’s Spare Parts

 • عنوان پروژه/سفارش: 9811 M Mch- نظم آوران - Pillow Block’s Spare Parts

 • کارفرما: نظم آوران صنعت و معدن گل گهر

 • اسکوپ: مهندسی، تامین مواد خام و ساخت

 • شرح: Pillow Block’s Spare Parts

 • عنوان پروژه/سفارش: 9911 M Mch- نظم آوران - Cooling Gas Mist Eliminator

 • کارفرما: نظم آوران صنعت و معدن گل گهر

 • اسکوپ: مهندسی، تامین مواد خام و ساخت

 • شرح: Cooling Gas Mist Eliminator

 • عنوان پروژه/سفارش: 9911 M Mch- نظم آوران - Fuel Top Gas Mist Eliminator

 • کارفرما: نظم آوران صنعت و معدن گل گهر

 • اسکوپ: مهندسی، تامین مواد خام و ساخت

 • شرح: Fuel Top Gas Mist Eliminator

 • عنوان پروژه/سفارش: 9912 M Mch- نظم آوران - Coupling

 • کارفرما: نظم آوران صنعت و معدن گل گهر

 • اسکوپ: مهندسی، تامین مواد خام و ساخت

 • شرح: Coupling

 • عنوان پروژه/سفارش: 9912 M Mch- نظم آوران - Vessel

 • کارفرما: نظم آوران صنعت و معدن گل گهر

 • اسکوپ: مهندسی، تامین مواد خام و ساخت

 • شرح: Vessel

 • عنوان پروژه/سفارش: 140006 M Mch- نظم آوران - Repair

 • کارفرما: نظم آوران صنعت و معدن گل گهر

 • اسکوپ: تعمیر قطعه

 • شرح: تعمیر اکسنتریک بوش کن کراشر