پروژه های کار شده و در دست کار شرکت “تجهیزکالا”

طراحی سیستم چرخه گل

طراحی سیستم چرخه گل

کارفرما: شرکت استوان کیش

گل حفاری

۳D Modeling

آنالیز و تحلیل

Assembly drawing maps and Design Drawings

TPL segmentation list: Total part list

MTO shopping list

"پروژه اصلی مهندسی دودکش" کارخانه سیرجان جهان فولاد

شرح مختصری از “پروژه اصلی مهندسی دودکش” کارخانه سیرجان جهان فولاد
کارفرما: شرکت روشن صنعت

stack

۳D Modeling
Assembly drawing maps
Manufacturing plans for PM drawing parts
TPL segmentation list: Total part list
MTO shopping list
Cutting sketch cut pattern
Plate Layout Cutting and Raw Sections Plate nesting & Profile nesting

مهندسی ساخت، لودر تراک، شرکت گندله سازی مواد سنگان

مهندسی ساخت، لودر تراک، شرکت گندله سازی مواد سنگان

کارفرما: شرکت روشن صنعت

 

Assembly drawing maps
Manufacturing plans for PM drawing parts
TPL segmentation list: Total part list
MTO shopping list
Cutting sketch cut pattern
Plate Layout Cutting and Raw Sections Plate nesting & Profile nesting
۳D Modeling

طراحی و مهندسی مصالح شرکت حمل و نقل گنداله سنگان

طراحی و مهندسی مصالح شرکت حمل و نقل گنداله سنگان

محل اجرای پروژه: استان خراسان رضوی- شهر خاف- جنب معدن سنگان

طراحی شوت کارخانه سنگان

Design and presentation of design drawings
۳D Modeling
Assembly drawing maps
Manufacturing plans for PM drawing parts
TPL segmentation list: Total part list
MTO shopping list

اجرای پروژه مهندسی مواد مبارکه سنگان

اجرای پروژه مهندسی مواد مبارکه سنگان

کارفا: شرکت روشن صنعت

محل اجرای پروژه: استان خراسان رضوی- شهر خاف- جنب معدن سنگان

Design and presentation of design drawings
۳D Modeling
Assembly drawing maps
Manufacturing plans for PM drawing parts
TPL segmentation list: Total part list
MTO shopping list

Material Handling

طراحی پروژه شستشوی زغال سنگ مواد ممرادو

طراحی پروژه شستشوی زغال سنگ مواد ممرادو

۳D Modeling
Assembly drawing maps
Manufacturing plans for PM drawing parts
TPL segmentation list: Total part list
MTO shopping list
Cutting sketch cut pattern
Plate Layout Cutting and Raw Sections Plate nesting & Profile nesting
Quality Control Documents
Product List [Supply list [Shipping items list

ساخت و ساز مهندسی سنگ آهن ماژول 800 سیرجان جهان فولاد

ساخت و ساز مهندسی سنگ آهن ماژول 800 سیرجان جهان فولاد

3D Modeling
Assembly drawing maps
Manufacturing plans for PM drawing parts
TPL segmentation list: Total part list
MTO shopping list
Cutting sketch cut pattern
Plate Layout Cutting and Raw Sections Plate nesting & Profile nesting
Quality Control Documents
Product List (Supply list) Shipping items list

مهندسی سنگ آهن ساخت و ساز بافق ، سبزوار ، چهارمحال مدول 600

مهندسی سنگ آهن ساخت و ساز بافق ، سبزوار ، چهارمحال مدول 600

مهندسی ساخت و ساز کاهش مگامودول سنگ آهن از ماژول شرکت سیرجان گلگهر ماژول 1600

مهندسی ساخت و ساز کاهش مگامودول سنگ آهن ماژول 1600 شرکت سیرجان گلگهر

۳D Modeling
Assembly drawing maps
Manufacturing plans for PM drawing parts
TPL segmentation list: Total part list
MTO shopping list
Cutting sketch cut pattern
Plate Layout Cutting and Raw Sections Plate nesting & Profile nesting

مهندسی ذخیره سازی سیلو افزودنی برای اروند جهان ارا فولاد

tank

مهندسی ذخیره سازی سیلو افزودنی برای اروند جهان ارا فولاد
کارفرما: اروند جهان ارا فولاد

3D Modeling
Assembly drawing maps
Manufacturing plans for PM drawing parts
TPL segmentation list: Total part list
MTO shopping list
Cutting sketch cut pattern
Plate Layout Cutting and Raw Sections Plate nesting & Profile nesting

ساخت مهندسی خط ریخته گری اسلب و مخازن ذخیره سازی پروژه فولاد اروند جهان آرا

ساخت مهندسی خط ریخته گری اسلب و مخازن ذخیره سازی پروژه فولادسازی اروند جهان آرا

Project-AJS

کارفرما:فولاد سازی جهان آرا

 • Furnace exchange device
 • Slab head collector
 • Burr removal car
 • Ladle slide gate platform
 • Tundish tilting stand
 • Mould maintenance stand
 • Vertical-bender moving frame tilting
 • Vertical-bender water test
 • Segments moving frame tilting
 • Segments water test
 • Segments hydraulic test stand
 • Segments rolls rack
 • Segments cylinder rack
 • Segment extraction chain
 • Adjustable rocker for tundish
 • Lifting yoke
 • Segment lifting frame

3D Modeling
Assembly drawing maps
Manufacturing plans for PM drawing parts
TPL segmentation list: Total part list
MTO shopping list
Cutting sketch cut pattern
Plate Layout Cutting and Raw Sections Plate nesting & Profile nesting

: سایر تجهیزات صنعتی و کارخانه هایی که اعضای ما در مهندسی ، ساخت و تامین آن دست  داشته اند

تجهیزات مکانیکی کارخانه بازیافت سنگ آهن با تناژ تولید 600 و 1200 تن در سال (کوره شافت ، رکاب و …) و کارخانه ذوب آهن با کوره قوس الکتریکی (کوره EAF ، کوره پاسیو و سیستم استخراج گاز بخار)

پروژه های ساخت و ماشینکاری شرکت تهجیز کالا

ماشین‌کاری پروژه مهندسی ساخت خط ریخته‎گری اسلب و مخازن ذخیره پروژه فولادسازی اروند جهان‎آرا

باقی موارد

پروژه هایی در زمینه “تامین” شرکت تجهیز کالا

پروژه طناب و مهر و موم های نسوز شرکت سیرجان جهان فولاد

بسته بندی مهر و واشر پروژه سنگ آهن مگامودول از شرکت گلگهر سیرجان

پروژه بسته بندی واشر بسته بندی شرکت چهارمحال و بختیاری مبارکه اصفهان