Fitting

در این بخش از سایت امکان دانلود فایل مدل‎های سه بعدی با فرمت نرم افزار سالیدورکس برای بکارگیری در نقشه های ساخت و مدل سازی نقشه های طراحی آورده شده است.