سومین دوره نمایشگاه تاسیسات سیستم های گرمایشی و سرمایشی تبریز ۹۷

تاریخ شروع: سه شنبه ۹۷/۰۹/۰۶

تاریخ پایان: جمعه ۹۷/۰۹/۰۹

زمان بازدید: ۶ الی ۹ آذر

نوع: داخلی

گروه بندی: سرمایشی، گرمایشی، ماشین آلات و تجهیزات، تاسیسات

برگزار کننده: ۰۴۱-۳۶۳۷۳۸۵۱-۸

تلفن: ۰۴۱-۳۶۳۷۳۸۵۱-۸

مکان برگزاری: نمایشگاه بین المللی تبریز

آدرس: تبریز، محل دائمی نمایشگاه بین المللی تبریز

سیستم های گرمایشی و سرمایشی