مجوز کشوری کسب و کار مجازی

بر اساس آئین نامه ماده ۸۷ قانون نظام صنفی و پس از انجام استعلامات هویتی و مکانی توسط سازمان های ذیربط، کسب و کار فوق موفق به دریافت پروانه کسب (مجوز کسب و کار) از اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی شده است.

عنوان: تجهیزکالا
دامنه: tajhizkala.ir
صاحب امتیاز: تجهیز کالای سورنا
برای مشاهده مجوز در سایت رسمی صادر کننده مجوز میتوانید اینجا کلیک نمائید.