چهارمین دوره نمایشگاه چاپ، بسته بندی، تبلیغات و بازاریابی اراک ۹۷

تاریخ شروع: دوشنبه 97/08/21

تاریخ پایان: جمعه 97/08/25

زمان بازدید: 21 الی 25 آبان

نوع: داخلی

گروه بندی: چاپ و بسته بندی، تبلیغات و بازاریابی

برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی

تلفن: 086-34130541

مکان برگزاری: نمایشگاه بین المللی اراک

آدرس: شهر اراک، میدان امام خمینی سه راه خمین

نمایشگاه چاپ، بسته بندی