هجدهمین دوره نمایشگاه بین المللی صنعت برق تهران 97

تاریخ شروع: جمعه 97/08/11

تاریخ پایان: دوشنبه 97/08/14

زمان بازدید: 9 الی 17

نوع: بین المللی

گروه بندی: صنعت، برق

برگزار کننده: راهکار تجارت، مدیریت کوشا

تلفن: 021-42917000

مکان برگزاری: نمایشگاه بین‌المللی تهران

آدرس: تهران، بزرگراه چمران

صنعت برق