دومین دوره نمایشگاه بین المللی چاپ، بسته بندی و فرآوری شهر آفتاب تهران 97

تاریخ شروع: پنجشنبه 97/07/19

تاریخ پایان: يكشنبه 97/07/22

زمان بازدید: 10 الی 18

نوع: بین المللی

گروه بندی: چاپ و بسته بندی، تبلیغات و بازاریابی

برگزار کننده: شرکت برساز رویداد پارس

تلفن: 021-40882015 / 09018296238

مکان برگزاری: محل نمایشگاهی شهر آفتاب

آدرس: اتوبان خلیج فارس کیلومتر 10مجاور مرقد مطهر امام خمینی (ره)

نمایشگاه بین المللی چاپ، بسته بندی