شانزدهمین دوره نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی تهران 97

تاریخ شروع: شنبه 97/07/21

تاریخ پایان: سه شنبه 97/07/24

زمان بازدید: 21 الی 24 مهرماه

نوع: بین المللی

گروه بندی: ورزشی و تجهیزات ورزشی، نمایشگاه های تهران

برگزار کننده: شركت نمايشگاهی ميلاد نور

تلفن: 021-88656169

مکان برگزاری: نمایشگاه بین‌المللی تهران

آدرس: تهران، بزرگراه چمران

ورزش و تجهیزات ورزشی