هفتمین دوره نمایشگاه و همایش بین المللی فرصت های سرمایه گذاری در معدن و صنایع معدنی مصلی تهران 97

تاریخ شروع: سه شنبه 97/07/17

تاریخ پایان: پنجشنبه 97/07/19

زمان بازدید: 17 الی 19

نوع: بین المللی

گروه بندی: معدن و متالورژی، اقتصادی، بازرگانی

برگزار کننده: شرکت آرکا همایش پارس

تلفن: 9-88548845-021

مکان برگزاری: نمایشگاه مصلی امام خمینی تهران

آدرس: خيابان شهيد دكتر بهشتی، روبروی خيابان ميرعماد

صنایع معدنی