نمایشگاه سنگ ها و کانی ها، صنایع و تجهیزات وابسته مصلی تهران 97

تاریخ شروع: سه شنبه 97/07/17

تاریخ پایان: پنجشنبه 97/07/19

زمان بازدید: 17الی 19 مهرماه

نوع: داخلی

گروه بندی: سنگ، کاشی، سرامیک

برگزار کننده: شرکت اکسپو پارس

تلفن: 021-88548845-9

محل برگزاری: نمایشگاه مصلی امام خمینی تهران

آدرس: خيابان شهيد دكتر بهشتی، روبروی خيابان ميرعماد

نمایشگاه سنگ ها و کانی ها