اولین دوره نمایشگاه شهر هوشمند زنجان 97

تاریخ شروع: سه شنبه 97/09/06

تاریخ پایان: جمعه 97/09/09

زمان بازدید: 6 الی 9 آذر ماه

نوع: داخلی

گروه بندی: الکترونیک، کامپوتر، موبایل، ارتباطات، مخابرات، فناوری اطلاعات

برگزار کننده: شرکت هانا ماد شفق

تلفن: 021-22080468 / 09190713533

مکان برگزاری: نمایشگاه بین المللی زنجان

آدرس: زنجان، بلوار گاوازنگ، شرکت نمایشگاه های بین المللی کاسپین

شهر هوشمند زنجان