نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار مشهد 97

تاریخ شروع: شنبه 97/09/10

تاریخ پایان: سه شنبه 97/09/13

زمان بازدید: 10 الی 13 آذر ماه

نوع: داخلی

گروه بندی: پژوهشی و فناوری

برگزار کننده: استانداری خراسان رضوی

تلفن: 051-38595069

مکان برگزاری: نمایشگاه بین المللی مشهد

آدرس: انتهای بلوار وکیل آباد

نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری