نمایشگاه آب و تاسیسات آب و فاضلاب شیراز 97

تاریخ شروع: يكشنبه 97/07/15

تاریخ پایان: چهارشنبه 97/07/18

زمان بازدید: 16 الی 21

نوع: داخلی

گروه بندی: آب و فاضلاب

برگزار کننده: پیمانکار شرکت مبنا رخداد آفرین

تلفن: 021-26209872-9

مکان برگزاری: نمایشگاه بین المللی شیراز

آدرس: شیراز، شــهرک گلسـتان، بلوار دهخــداشــــرکت نمایشــــگاه های بین المللی استان فـارس

آب و فاضلاب