سومین دوره نمایشگاه بین المللی خودرو، قطعات و صنایع وابسته ارومیه 97

تاریخ شروع: سه شنبه 97/07/10

تاریخ پایان: جمعه 97/07/13

زمان بازدید: 16 الی 22

نوع: بین المللی

گروه بندی: خودرو و موتورسیکلت

برگزار کننده:

تلفن: 044-33374060

مکان برگزاری: نمایشگاه بین المللی ارومیه

آدرس: پارک جنگلی ارومیه در بام شهر

قطعات خودرو