نمایشگاه فن آوری اطلاعات و ارتباطات زنجان 97

تاریخ شروع: سه شنبه 97/07/03

تاریخ پایان: جمعه 97/07/06

زمان بازدید: 3 الی 6 مهر ماه

نوع: داخلی

گروه بندی:

برگزار کننده: الکترونیک، کامپیوتر، موبایل، ارتباطات، مخابرات فناوری اطلاعات

تلفن: 024-33411882

مکان برگزاری: نمایشگاه بین المللی زنجان

آدرس: زنجان ، بلوار گاوازنگ ، شرکت نمایشگاه های بین المللی کاسپین

فناوری اطلاعات