نمایشگاه ساختمان، سیستم های گرمایشی و سرمایشی اراک 97

تاریخ شروع: سه شنبه 97/07/03

تاریخ پایان: جمعه 97/07/06

زمان بازدید: 3 الی 6 مهر ماه

نوع: داخلی

گروه بندی: سرمایشی، گرمایشی، ساختمان، تاسیسات

برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی

تلفن: 086-33675158 / 021-44480219

مکان برگزاری: نمایشگاه بین المللی اراک

آدرس: شهر اراک، میدان امام خمینی سه راه خمین

تاسیسات