هجدهمین دوره نمایشگاه بین المللی صنعت تهران 97

تاریخ شروع: شنبه 97/07/21

تاریخ پایان: سه شنبه 97/07/24

زمان بازدید: 21 الی 24 مهرماه

نوع: بین المللی

گروه بندی:صنعت، خدمات، ایمنی و امنیت

برگزار کننده: شرکت بازرگانی بین المللی ایدرو

تلفن: 7-22662765-021

محل برگزاری: نمایشگاه بین‌المللی تهران

آدرس: تهران، بزرگراه چمران

نمایشگاه بین المللی صنعت