نمایشگاه انرژی، آب، برق و گاز بوشهر 97

تاریخ شروع: سه شنبه 97/09/20

تاریخ پایان: جمعه 97/09/23

زمان بازدید: 20 الی 23 آذر ماه

نوع: داخلی

گروه بندی: برق، انرژی، آب و فاضلاب

برگزار کننده: 077-33453345-9

تلفن: 077-33453345-9

مکان برگزاری: نمایشگاه بین المللی بوشهر

آدرس: کیلومتر 4 جاده بوشهر برازجان، جنب منطقه ویژه اقتصادی

نمایشگاه انرژی، آب، برق و گاز