اولین دوره نمایشگاه تکنولوژی، استارت آپ و اپلیکیشن اصفهان 97

تاریخ شروع: سه شنبه 97/07/03

تاریخ پایان: جمعه 97/07/06

زمان بازدید: 16 الی 21

نوع: داخلی

گروه بندی: الکترونیک، کامپیوتر، موبایل، استارت آپ

برگزار کننده: شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان

تلفن: 09134065470

مکان برگزاری: نمایشگاه بین المللی اصفهان

آدرس: اصفهان، پل شهرستان، محل دایمی نمایشگاه های بین المللی اصفهان

اپلیکیشن