نمایشگاه کامپیوتر، الکترونیک، مخابرات و ماشین های اداری بجنورد 97

تاریخ شروع: دوشنبه 97/07/09

تاریخ پایان: جمعه 97/07/13

زمان بازدید: 9 الی 13 مهر ماه

نوع: داخلی

گروه بندی: الکترونیک، کامپیوتر، موبایل، ارتباطات، مخابرات، فناوری اطلاعات، صوتی، تصویری، دوربین

برگزار کننده: 058-32210415

تلفن: 058-32210415

مکان برگزاری: نمایشگاه بین المللی بجنورد

آدرس: بجنورد، جاده ارکان، روبه روی سیلوی گندم

ماشین ها ی اداری