نمایشگاه صنایع چوب، یراق آلات، ماشین آلات و تجهیزات وابسته قائمشهر 97

تاریخ شروع: دوشنبه 97/07/23

تاریخ پایان: جمعه 97/07/27

زمان بازدید: 23 الی 27 مهر

نوع: داخلی

گروه بندی: ماشین آلات و تجهیزات، مبلمان، چوب و یراق آلات

برگزار کننده: 011-42264464

تلفن: 011-42264464

مکان برگزاری: نمایشگاه بین المللی قائمشهر

آدرس: قائمشهر، جنب پل تلار

صنایع چوب