هشتمین دوره نمایشگاه صنعتی سازی و فناوری های نوین صنعت ساختمان مشهد 97

تاریخ شروع: چهارشنبه 97/08/30

تاریخ پایان: يكشنبه 97/09/04

زمان بازدید: 30 آبان الی 4 آذر ماه

نوع: بین المللی

گروه بندی: صنعت، ساختمان

برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان خراسان رضوی

تلفن: 051-35005000

مکان برگزاری: نمایشگاه بین المللی مشهد

آدرس: انتهای بلوار وکیل آباد

فناوری های نوین صنعت