نمایشگاه ایران فارما، دارو و صنایع وابسته مصلی تهران 97 چهارمین دوره

تاریخ شروع: دوشنبه97/07/02

تاریخ پایان: چهارشنبه 97/07/04

زمان بازدید: 9الی18

نوع: بین المللی

گروه بندی: پزشکی و تجهیزات بیمارستانی

برگزار کننده: شرکت رسا گفتمان صنعت بینش

تلفن: 88203845-021

مکان برگزاری: نمایشگاه مصلی امام خمینی تهران

آدرس:خیابان شهیدبهشتی روبه روی خیابان میر عماد

دارو و صنایع وابسته