سومین دوره نمایشگاه توانمندی های صادراتی شهر آفتاب تهران 97

تاریخ شروع: شنبه 97/07/28

تاریخ پایان: سه شنبه 97/08/01

زمان بازدید: 28مهر الی 1آبان

نوع: بین المللی

گروه بندی: اقتصادی، بازرگانی، اختصاصی ج.ا.ایران

برگزار کننده: info@irantsn.com

تلفن: 021-77247343 / 09214197556

مکان برگزاری: محل نمایشگاهی شهر آفتاب

آدرس: اتوبان خلیج فارسکیلومتر 10مجاور مرقد مطهر امام خمینی (ره)

صادرات