طراحی لوله کشی [Piping]

انجام هر فرآیند و عملیات صنعتی نیازمند ایجاد ارتباط بین تجهیزات مختلف است تا بتوان سیال مورد نظر را به درستی در بین تجهیزات انتقال داده و سپس فرآیند مربوطه در آنها انجام شود.  ایجاد این ارتباط با استفاده از خطوط لوله‌کشی همراه با متعلقات انجام می‌شود. طراحی و اجرای سیستم‌های لوله‌کشی از اهمیت بالایی برخوردار است و نحوه اجرا لوله‌کشی برای تمامی صنایع مانند صنایع پتروشیمی، پالایشگاه‌ها، نیروگاه‌ها و صنایع غذایی تاثیر زیادی بر روی عملکرد فرآیندهای موجود در این صنایع خواهد داشت.

روش انجام کار “طراحی لوله کشی” در تجهیزکالا

با توجه به نیاز، الزامات و مشخصات مطلوب فرایند (بعضا مطابق سند Inquiry) از مورد طراحی شامل پارامتر های فشار کاری، دمای کاری و نوع سیال و اوپریشن؛ اقدام به تعیین استاندارد مطلوب طراحی لوله کشی میشود.

اقدام به مدل سازی کامپیوتری و شبیه سازی و آنالیز آن مطابق استاندارد و الزامات تجهیز در نرم افزار PDMS خواهد شد.

فایل سه بعدی بدست آمده از مرحله قبل به مشاور (در صورت تعریف در پروژه، مشاور کارفرما و در غیر این شخص ثالث) ارجاع داده خواهد شد.

جزئیات شامل اتصالات و ساپورت اجزا به مدل بدست آمده از مراحل قبل، افزوده می‎شود.

نقشه دو بعدی ساخت و نصب IFA از مدل مرحله قبلی، ایجاد شده و همراه با جدول لیست قطعات BOM با تمامی جزئیات قابل ساخت و تامین همراه با دستورالعمل‎های اجرایی به مشاور و در امتداد تایید ایشان نسخه IFC به کارگاه ساخت ارائه خواهد شد.

در طول مدت ساخت و در امتداد آن هنگام نصب و بهره برداری، ارتباط فنی توسط کارشناس طراحی مربوطه به منظور دریافت بازخوردهای طرح با عوامل مربوطه برقرار خواهد بود.

محصولات مهندسی

  • مدل سه بعدی PDMS
  • نقشه ایزومتریک و P&ID در قالب  IFC
  • نقشه تیپیکال پایپ ساپورتها در قالب  IFC
  • جدول BOM
  • دستورالعمل های فنی