ایلان ماسک – عدم نیاز افزایش عمر انسان

تامل چند ثانیه ایی ایلان ماسک در پاسخ دادن به این سوال که میتونست یک جواب کلیشه ایی راحت داشته باشه؛ نشان دهند فرق طرز فکر و هوش بالای این شخص هست.