دهمین دوره نمایشگاه بین المللی درب و پنجره و ماشین آلات مربوطه تبریز 97

تاریخ شروع: سه شنبه 97/09/06

تاریخ پایان: جمعه 97/09/09

زمان بازدید: 6 الی 9 آذر

نوع: بین المللی

گروه بندی: ماشین آلات و تجهیزات، در و پنجره

برگزار کننده: 041-36373851-8

تلفن: 041-36373851-8

مکان برگزاری: نمایشگاه بین المللی تبریز

آدرس: تبریز، محل دائمی نمایشگاه بین المللی تبریز

نمایشگاه بین المللی درب و پنجره