چهاردهمین دوره نمایشگاه های کشاورزی، ادوات، تجهیزات، آبیاری و صنایع وابسته گرگان 97

تاریخ شروع: سه شنبه 97/07/10

تاریخ پایان: جمعه 97/07/13

زمان بازدید: 15 الی 21

نوع: داخلی

گروه بندی: ماشین آلات و تجهیزات کشاورزی و ارگانیک

برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان گلستان

تلفن: 017-32640664

مکان برگزاری: نمایشگاه بین المللی گلستان

آدرس: گرگان، بزرگراه گرگان آق قلا

ماشین های کشاورزی