نمایشگاه بین المللی کرمان  (نهضت تولید و بومی سازی و صادرات در سال جهش تولید)

نخستین دوره مشارکت تجهیزکالا

نمایشگاه بین المللی ملی تخصصی جنوب شرق کرمان

14 تا 17 اسفند 1399

ساعت : 10 تا 17

نمایشگاه بین المللی کرمان

نشانی:

 کیلومتر ۱۲ بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی روبروی شهرکت صنعتی شماره ۲

تلفن 03432229464 و 09352432100

ایمیل: kerman.fairco@gmail.com