دومین دوره نمایشگاه بین المللی کشاورزی شهر آفتاب 97

تاریخ شروع : چهارشنبه 97/06/21

تاریخ پایان : شنبه 97/06/24

زمان بازدید : 10 الی 18

نوع : بین المللی

گروه‌بندی : کشاورزی و ارگانیک

برگزار کننده : شرکت برساز رویداد پارس

تلفن :40882013-021 / 31519-051

مکان برگزاری : محل نمایشگاهی شهرآفتاب

آدرس : اتوبان خلیج فارس کیلومتر 10مجاور مرقد مطهر امام خمینی (ره)

دومین دوره نمایشگاه کشاورزی شهرآفتاب