هشتمین دوره نمایشگاه الکامپ قزوین 96

تاریخ شروع: سه شنبه 97/07/17

تاریخ پایان: جمعه 97/07/20

زمان بازدید: 17 الی 20 مهر ماه

نوع: داخلی

گروه بندی: الکترونیک، کامپیوتر، موبایل، ارتباطات، مخابرات، فناوری اطلاعات، پژوهشی و فناوری

برگزار کننده: 028-33695901-2

تلفن: 028-33695901-2

مکان برگزاری: نمایشگاه بین المللی قزوین

آدرس: ضلع جنوبی اتوبان قزوین – زنجان

پژوهشی و فناوری