هفدهمین دوره نمایشگاه بین المللی لوازم و تجهیزات پلیسی، امنیتی و ایمنی مصلی تهران 97

تاریخ شروع: دوشنبه 97/07/09

تاریخ پایان: پنجشنبه 97/07/12

زمان بازدید: 9الی 12

نوع: بین المللی

گروه بندی: ایمنی و امنیت

برگزار کننده: شرکت ناجی پاس

تلفن: 88664955-021

مکان برگزاری: نمایشگاه مصلی امام خمینی تهران

آدرس: خيابان شهيد دكتر بهشتی، روبروی خيابان ميرعماد

تجهیزات پلیسی