دومین دوره نمایشگاه تولید ملی و کالاهای ایرانی اراک 97

تاریخ شروع: دوشنبه 97/08/28

تاریخ پایان: جمعه 97/09/02

زمان بازدید: 28آبان الی2 آذر ماه

نوع: داخلی

گروه بندی: اقتصادی، تولیدی، اختصاصی ج.ا.ایران

برگزار کننده: 086-34130541

تلفن: 086-34130541

مکان برگزاری: نمایشگاه بین المللی اراک

آدرس: شهر اراک، میدان امام خمینی سه راه خمین

تولید ملی و کالاهای ایرانی