عملیات سطحی ویژه تنگستن کارباید

سخت کاری سطحی به روش عملیات سطحی ویژه تنگستن کارباید (Tungstan carbide)، به قطعه کمک میکند که علاوه بر افزایش سختی سطحی بالا حدود ۸۰ راکول C؛ بتواند خواص فلز پایه خود را نیز حفظ کند.
ابعاد این دستگاه به نحوی است که قابلیت استفاده در محل و تعمیرات قطعه را نیز داشته باشد.