اولین دوره نمایشگاه بین المللی صنعت گاز شهر آفتاب 97

تاریخ شروع : شنبه 97/06/10

تاریخ پایان : سه شنبه 97/06/13

زمان بازدید : 10 الی 18

نوع : بین المللی

گروه‌بندی : گاز و پتروشیمی

برگزار کننده : تاناگروپ

تلفن : 09109379698 / 32548990-026

مکان برگزاری : محل نمایشگاهی شهرآفتاب

آدرس : اتوبان خلیج فارس کیلومتر 10مجاور مرقد مطهر امام خمینی (ره)

اولین دوره نمایشگاه نفت و گاز شهر آفتاب