اولین دوره نمایشگاه بین المللی بهره وری آب و انرژی در ساختمان اصفهان 97

تاریخ شروع: سه شنبه 97/07/24

تاریخ پایان: جمعه 97/07/27

زمان بازدید: 15 الی 21

نوع: داخلی

گروه بندی: نفت، گاز، پالایش، پتروشیمی، برق، انرژی، آب و فاضلاب

برگزار کننده: 031-34593417 / 09134090018

تلفن:031-34593417 / 09134090018

مکان برگزاری: نمایشگاه بین المللی اصفهان

آدرس: اصفهان، پل شهرستان، محل دایمی نمایشگاه های بین المللی اصفهان

آب و انرژی