نمایشگاه معدن، راهسازی و ماشین آلات وابسته زاهدان 97

[wp-svg-icons icon=”calendar-2″ wrap=”i”]تاریخ شروع: چهارشنبه 97/08/09

[wp-svg-icons icon=”calendar-2″ wrap=”i”]تاریخ پایان: يكشنبه 97/08/13

[wp-svg-icons icon=”alarm-2″ wrap=”i”]زمان بازدید: 9 الی 13 آبان ماه

[wp-svg-icons icon=”checkmark” wrap=”i”]نوع: داخلی

[wp-svg-icons icon=”folder-open” wrap=”i”]گروه بندی: معدن و متالورژی، راهسازی و شهرسازی

[wp-svg-icons icon=”checkmark” wrap=”i”]برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان سیستان و بلوچستان

[wp-svg-icons icon=”phone” wrap=”i”]تلفن: 054-33261310-20

[wp-svg-icons icon=”location” wrap=”i”]مکان برگزاری: نمایشگاه بین المللی زاهدان

[wp-svg-icons icon=”pushpin” wrap=”i”]آدرس: ضلع جنوبی شهر زاهدان

راه سازی