نمایشگاه بین المللی فناوری نانو تهران97 یازدهمین دوره

تاریخ شروع: شنبه 97/07/21

تاریخ پایان: سه شنبه 97/07/24

زمان بازدید: 9 الی 17

نوع: بین المللی

گروه بندی: علمی، نانو

برگزار کننده: شرکت راهبرد توسعه تجارت آراد

تلفن: 021-88502930

مکان برگزاری: نمایشگاه بین‌المللی تهران

آدرس: تهران، بزرگراه چمران

فاوری نانو