نهمین دوره نمایشگاه کار دانشگاه شریف تهران 97

تاریخ شروع: يكشنبه 97/07/22

تاریخ پایان: سه شنبه 97/07/24

زمان بازدید: 22الی 24 مهر ماه

نوع: داخلی

گروه بندی: کار

برگزار کننده: info@iranjobfair.ir

تلفن: 021-66065200-300

مکان: محل نمایشگاهی دانشگاه صنعتی شریف

آدرس: تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، مجتمع خدمات فناوری

نمایشگاه کار