پنجمین دوره نمایشگاه بین المللی صنعت بومی سایبری و زیستی تهران 97

تاریخ شروع: يكشنبه 97/09/11

تاریخ پایان: چهارشنبه 97/09/14

زمان بازدید: 9 الی 17

نوع: بین المللی

گروه بندی: الکترونیک، کامپیوتر، موبایل، ارتباطات، مخابرات، فناوری اطلاعات، خدمات، ایمنی و امنیت

برگزار کننده: موسسه هوشمند پردازان مبین

تلفن: 021-88146121

مکان برگزاری: نمایشگاه بین‌المللی تهران

آدرس: تهران، بزرگراه چمران

صنعت بومی سایبری و زیستی