نمایشگاه کامپیوتر و IT زاهدان 97

تاریخ شروع: سه شنبه 97/08/22

تاریخ پایان: جمعه 97/08/25

زمان بازدید: 22 الی 25 آبان ماه

نوع: داخلی

گروه بندی: الکترونیک، کامپیوتر، موبایل

برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان سیستان و بلوچستان

تلفن: 054-33261310-20

مکان برگزاری: نمایشگاه بین المللی زاهدان

آدرس: ضلع جنوبی شهر زاهدان

کامپوتر وIT