دوازدهمین دوره نمایشگاه صنعت، ماشین آلات، ابزار آلات صنعتی و صنایع معدنی اراک ۹۷

تاریخ شروع: سه شنبه 97/09/06

تاریخ پایان: جمعه 97/09/09

زمان بازدید: 6 الی 9 آذر ماه

نوع: داخلی

گروه بندی: صنعت، ماشین آلات و تجهیزات

برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی

تلفن: 086-33675158 / 021-44480219

مکان برگزاری: نمایشگاه بین المللی اراک

آدرس: شهر اراک، میدان امام خمینی سه راه خمین

نمایشگاه صنعت اراک