چهارمین دوره نمایشگاه آلومینیوم و صنایع وابسته اراک 97

تاریخ شروع: دوشنبه 97/07/02

تاریخ پایان: جمعه 97/07/06

زمان بازدید: 2 الی 6 مهر ماه

نوع: داخلی

گروه بندی: صنعت

برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی

تلفن: 086-34130541

مکان برگزاری: نمایشگاه بین المللی اراک

آدرس: شهر اراک، میدان امام خمینی سه راه خمین

آلومینیوم