طراحی تجهیزات دوار

Rotary mechanical equipment

تجهیزات دوار (دینامیک) تجهیزاتی هستند که در زمان کار قسمت‌هایی از آن در حال دوران و یا رفت و برگشت باشد و در تمام صنایع دارای کاربرد وسیعی می‌باشد. در صنایع معادن و صنایع فولاد می‌‌توان به کلوخه شکن (Burden feeder) ، کلاریفایر(Clarifier) دریچه ها را نام برد. این گونه تجهیزات علاوه بر عواملی همچون فشار داخلی، فشار خارجی، وزن، انقباض و انبساط و تنش‌های حرارتی تحت تاثیر تنش های دینامیکی و ارتعاشات نیز قرار دارند.

روش انجام کار “طراحی تجهیزات دوار” در تجهیزکالا

با توجه به نیاز، الزامات و مشخصات مطلوب فرایند (بعضا مطابق سند Inquiry) از تجهیز مورد طراحی شامل پارامتر های فشار کاری، دمای کاری و نوع مواد در تماس و تعداد دور و سرعت و نرخ حرکت مواد در تماس؛ اقدام به تعیین استاندارد مطلوب طراحی، نیرو های درایو مورد نیاز، متریال مناسب و ساخت تجهیز میشود.

طرح اولیه با در نظر گرفتن اطلاعات مرحله قبلی و استاندارد مربوطه در قالب نقشه ای شماتیک همراه با جدول حاوی اطلاعات ابعادی کلی و ضخامت ها و متریال پایه ایجاد میشود.

با توجه به عدم امکان ایجاد نمونه اولیه (Prototype) در این گونه از تجهیزات به علت هزینه های بالا و به صرفه نبودن آزمایشات میدانی در مقیاس نهایی تجهیز، اقدام به مدل سازی کامپیوتری و شبیه سازی و آنالیز دینامیکی آن مطابق استاندارد و الزامات تجهیز خواهد شد.

جداول طراحی بدست آمده از مرحله قبل به همراه طرح اولیه، به مشاور (در صورت تعریف در پروژه، مشاور کارفرما و در غیر این شخص ثالث) ارجاع داده خواهد شد.

جزئیات شامل اتصالات، فرم هندسی و نحوه ساخت و متریال اجزا به مدل بدست آمده از مراحل قبل، افزوده می‎شود.

نقشه دو بعدی ساخت IFA از مدل مرحله قبلی، ایجاد شده و همراه با جدول لیست قطعات BOM با تمامی جزئیات قابل ساخت و تامین همراه با دستورالعمل‎های اجرایی به مشاور و در امتداد تایید ایشان نسخه IFC به کارگاه ساخت ارائه خواهد شد.

در طول مدت ساخت و در امتداد آن هنگام نصب و بهره برداری، ارتباط فنی توسط کارشناس طراحی مربوطه به منظور دریافت بازخوردهای طرح با عوامل مربوطه برقرار خواهد بود.

محصولات مهندسی

  • مدل سه بعدی در قالب نرم افزار سالیدورکس
  • جدول محاسبات
  • نقشه  IFC
  • جدول BOM