طراحی خطوط انتقال مواد  Material handling system

خطوط انتقال مواد شامل مجموعه تجهیزاتی میشوند که برای انتقال، نگهداری، کنترل و حفاظت از مواد، کالاها و محصولات در طول فرآیند تولید، توزیع، مصرف و دفع استفاده می شود. که شامل کانوایرها(Conveyors)، الویتورها (Elevators)، شوت (Chute)، دایورتر(Diverter) ، هاپر(hopper) ، کامیون برگردان (Truck and loaders)، دریچه ها (Slide and pin gates) می‌باشند.

طراحی خطوط انتقال مواد

روش انجام کار “طراحی خطوط انتقال مواد” در تجهیزکالا

با توجه به نیاز، الزامات و مشخصات مطلوب فرایند (بعضا مطابق سند Inquiry) از تجهیز مورد طراحی شامل پارامتر های نرخ جابجایی کاری، دمای مواد و نوع و اندازه دانه‌های مواد ورودی و استاندارد CEMA؛ اقدام به طراحی خط میشود.

طرح اولیه با در نظر گرفتن اطلاعات مرحله قبلی و استاندارد مربوطه در قالب نقشه ای شماتیک همراه با جدول حاوی اطلاعات ابعادی کلی و ضخامت ها و متریال پایه ایجاد میشود.

با توجه به عدم امکان ایجاد نمونه اولیه (Prototype) در این گونه از تجهیزات به علت هزینه های بالا و به صرفه نبودن آزمایشات میدانی در مقیاس نهایی تجهیز، اقدام به مدل سازی کامپیوتری و شبیه سازی و آنالیز آن مطابق استاندارد و الزامات تجهیز به کمک افزونه حرفه ایی طراحی خطوط انتقال موارد در نرم افزار سالیدورکس خواهد شد.

جداول طراحی بدست آمده از مرحله قبل به همراه طرح اولیه، به مشاور (در صورت تعریف در پروژه، مشاور کارفرما و در غیر این شخص ثالث) ارجاع داده خواهد شد.

جزئیات شامل اتصالات، فرم هندسی و نحوه ساخت و متریال اجزا به مدل بدست آمده از مراحل قبل، افزوده می‎شود.

نقشه دو بعدی ساخت IFA از مدل مرحله قبلی، ایجاد شده و همراه با جدول لیست قطعات BOM با تمامی جزئیات قابل ساخت و تامین همراه با دستورالعمل‎های اجرایی به مشاور و در امتداد تایید ایشان نسخه IFC به کارگاه ساخت ارائه خواهد شد.

در طول مدت ساخت و در امتداد آن هنگام نصب و بهره برداری، ارتباط فنی توسط کارشناس طراحی مربوطه به منظور دریافت بازخوردهای طرح با عوامل مربوطه برقرار خواهد بود.

محصولات مهندسی

  • مدل سه بعدی
  • جدول محاسبات
  • نقشه  IFC
  • جدول BOM